Sterke, kreative kvinner

Sterke kvinner imponerer meg.

Strength and growth come  through continuous effort and struggle.
Strength and growth come through continuous effort and struggle.
Spesielt kvinner som arbeider i mannsdominerte yrker, der ho som kvinne må fighte ekstra for å visa at ho kan.
Eg ser òg opp til den mammo som klarar å sjonglere kvardagen sin med arbeid, familie, aktivitetar og venner.
-Mest av alt beundrar eg ho som kan prioritera seg sjølv i eit kaos av ein kvardag. Finna rom til å slappa av og pusta innimellom.
Om da hadde vore ein mann som hadde dette livet, ville han sjølvsagt fortjena mi endestups beundring på lik linja som ei kvinna. Da er tross alt likestilling…
Men av ei eller anna grunn, så er da me kvinner som tar på oss, eller får i fanget,
alt for mange gjeremål- og må vere blekksprutmamma i kvardagen.
No er da gått altfor lenge siden eg har fått ut blogginnlegg, formen er jo som ein rullebane. Og no føles da godt å få leika med ord igjen.

Eg har møtt mange spennande mennesker i mitt liv, spesielt etter at eg tok eit steg inn i kunstnarverda. Frå før av har eg mange venner frå musikk- og filmverda, folk som heldigvis er utanfor firkant boksen. Slike likar eg. Men da er spesielt fint å få komma inn i universet til ein billedkunstnar eller ein skribent. Dei har ein pasjon og engasjement for å få andre til å forstå verda dei vil presentera. Og eg kan heldigvis nyta lika godt ein annan kunstnar sitt univers som eg kan vera engasjert i mine eigne prosjekt. Eg likar tross alt å bli underholdt.

Tutta Torill & Bitta badar i regnet.
Kortfilmen om Sunnhordland. Tutta Torill & Bitta badar i regnet.
Ei av mine beste venninner, Tutta Torill Berger Falk, er ei slik kreativ sjel som eg nyter å oppleva kunst og kreativitet i lag med. Ho arbeider som drama- og kunstlærarinna for Fitjar og Stord Kulturskule, i tillegg til at ho har private kunst prosjekt og tilstelningar som sjølvstendig næringsdrivande for Kreatun. Ho er ei som har mykje kreativt å komma med, er ressurssterk og gir mykje av seg sjølv.
Mang ein gong har eg hatt ei rolig venninne-stund med ho som har enda opp med filmsnuttar, bandøving eller kreativ sceneopptreden. Herlig engasjement og mykje moro!
Du må prøva å leika meir rett og slett, slik me gjorde då me var yngre. Da føles godt.
Me ler! Og som eg har skreve tildigare, så er da godt å le.

Og no er ho illustratør i boka Mamma Blekksprut som kjem ut til helga!

Bøkene om Mamma Blekksprut
Bøkene om Mamma Blekksprut

Ho har tidligare vore illustratør i boka Eddy Edderkopp i lag med Ailinn Spissøy, diktsamlinga til Gustav Rasmussen, i tillegg gitt ut boka Den Døde Fuglen.
Og no er ho altså illustratør i to bøker av Mamma Blekksprut.

Mamma Blekksprut er laga i lag med to andre kreative, sterke kvinner; Magdalena From Delis, forfattar, og Silvia Karlsen som står for design. To kvinner eg òg ser opp til, og syns dei gjer ein inspirerande jobb, og gler meg til å sjå kor talentet deira tar dei i framtida.
Bøkene opnar for god stimuli og vakre samtalar mellom born og vaksne samtidig som da er lett og lekent, står da på Spinae Company sine sider. Og du vil få møta Mamma Blekksprut, ny date, eksmann og ny kjæreste, bestefar og venner. Mange situasjonar både born og vaksne kan identifisera seg med i familiar i dag. Ta ein kikk på desse bøkene og sjå om du vil investera til deg, venner og familie, du vil garantert finna god strek og god lesing!
I kunstbransjen er kunstsamlingar 60-70 prosent av innkjøpene til museer kunstverk av menn. Og da handlar ikkje om at kvinner ikkje er dyktige. Investorar har berre ikkje forstått kva tusenår me lever i…
Derimot skreiv Aftenposten for eit par år sidan at viss du vil investere i kunst, er da lurt å satsa på kvinner. Kvinner får per i dag mindre betalt for kunstverka enn menn, mens likestillinga vil komma som Tors Hammerslag. Litt etterkvart…

Personlig trur eg da er viktigast å lika da du investerer i, anten da er billedkunst, bøker eller musikk. Men eg vil anbefala å sjå og høyra på da dei kreative sjelene rundt deg vil ta deg med på. Kom inn i den verda du blir ønska velkommen inn i. Ta deg tid til å nyta.

I helga og veka som kjem er Falturiltu, snart opnar Galleri Giga igjen, og fleire av oss har kunst på nett til salgs. Aller hjerter gleder seg! Kanskje er da her du finn årets julegåve?

STRONG WOMEN LIFT EACHOTHER UP! Magdalena og Tutta Torill
STRONG WOMEN LIFT EACHOTHER UP!
Magdalena og Tutta Torill

Fri til å læra

På søndag var eg på middag hos ei venninna og familien. Me har vore venner sidan Tidenes Morgon. Me kjenner kvarandre, finn kvarandre interessante og er snille med kvarandre ( er ikkje alltid sjølvsagt blant venninner).
Slike venninner legg du på ein plass i hjarta, og der blir dei. Eg har heldigvis fleire slike.
Fleire venner av meg var på middagen og gjorde den koselige haustkvelden hyggelig og interessant. Og eg tenker på livet me har levd, på utviklinga og veien me har gått.
Eg vil påstå at me er oppegåande, intellektuelle mennesker;
alle kan eta med kniv og gaffel og konversera om høgaktuelle nyhende rundt bordet.
Me kjem frå ein møblert heim, og kan le på dei rette plassane.
Derimot, omtrent samtlege av oss snakka med seg sjølv når me er åleina.
-Me konkluderte kjapt med at da var sjarmerande og gav dei mest intelligente svarene.
Da er fornøyeleg å snakka med seg sjølv i grunn!
Frå gammalt av, blei ein sett på som som smågal viss ein gjekk å prata med seg sjølv. No er da heldigvis forska meir på mental helse og me er opne for at da er ein del av oss me kan snakka om på lik linje som fysisk helse.
Om nokon av oss rundt bordet skulle kjenna oss «galne», er me i alle fall frie nok til å le av ordtaket: dei galne har da godt.

Eg kunne ønska ungdom såg seg sjølv fram i tid. Eg har på følelsen av at dei hadde hatt godt av å snakka med seg sjølv og le litt av da. Ikkje stressa med skyhøge karakterar på skulen og pressa seg for å perfeksjonera idrettsprestasjonar eller sosiale skills.
Verda forandrar seg heile tida. Sjå berre på oss halvvaksne ( eg, kvinne over 40 ).
Me dannar og utdannar oss, vidareutdannar oss og skiftar jobb.
Kanskje livet handlar meir om å UTVIKLA oss enn å perfeksjonera oss?

Bitta
Dream away

Me har laga ein skuleplan for borna våre som testar, prøver og driv konkurranse. Da er ein tanke at da kan vera vår generasjon si feil at ungdom i dag er den såkalla Generasjon Perfeksjon…
Då er da viktigare at skuleplanen heller må vera prega av personleg utvikling og stimuli på kreativt plan, i staden for prøvar og skåringar. Vekka den naturlege lysta born og ungdom har til å læra ved å vera kreativ på skulen. Da ligg naturleg for dei fleste mennesker å ynskja utvikla seg og få ny kunnskap.
Skulen burde handla om å utvikla kunnskapane born og ungdom har og kan få, ikkje bruka mykje kapasitet på testing og konkurranse på nasjonalt og internasjonalt plan. Heldigvis er mange lærarar kreative, men arbeider mot læreplan og kapasitet og sit fast i byråkratiet.
Ungdom på Vidaregåande får ofte presentert diverse prøvar og tentamen i klasar, og dei kan umulig få vist seg frå si beste sida når dei har denne opphopinga av testar.
Ein bedre vei å gå er vel å visa at dei har lært mest mulig i kvart fag, og unngå unødig stress. Desverre viser både undersøkelsar frå elevar og sjukehussreportar at elevane er i utrygge og stressrelaterte miljø på skulen. Dette demotiverer til læring.
Utviklinga har ført til langvarige stress relaterte sjukdommar, noko som har auka uhyrleg med 400 % ved Rikshospitalet dei siste 5 åra.
Og denne onde sirkelen fører til lærevanskar, dropout, skuleproblem og familiære problem.
-Me treng ein skuleplan som sikrar eit godt inneklima for hjernen til born og ungdom!

Kreative fag og fysisk fostring bør ta ein stor del i læreplanen slik at born og ungdom lettare kan kjenna meistring på fleire plan. Alle mennesker er ikkje akademikarar.
Da fins fleire måtar å møta ny lærdom på.

den vitruvianske mann
Da Vinci’s vitruvianske menneske- perfekte proposjoner

Leonardo da Vinci, italiensk malar, bilethuggar, ingeniør og vitenskapsmann frå Renessansen viste korleis kreativitet og realfag kunne, og i hans auge, BURDE arbeida hand i hand.
Dei perfekte proposjonane i menneskekroppen, da vitruvianske menneske, er bygd opp av da gylna snitt. Me finn da gylna snitt ( òg kalla = Phi = bygd opp av Fibonaccis tallrekke ) ein mengde stader: I naturen finn me blomen, solsikka og grønsaken, romanesko.
I kunsten bruker me da gylna snitt i komposisjonar når me bygger opp bilder og når me ser på avstanden kroppsdelene våre er plasserte i forhold til kvarandre.
Me kan faktisk bruka matte for å setta opp eit ansikt i riktige proposjonar!
I kunst og komposisjon brukte han matematiske formlar for å få da perfekt, og i dag blir da gylna snitt brukt flittig.
Bevisst eller ubevisst bruker du da gylna snitt oftare enn du trur. Til dømes når du tar eit foto og ser etter den perfekte vinkelen, og brått ser du at da blir bra. Du kjenner at alt stemmer! – Då har du mest sannsynleg truffe da gylna snitt.
-OG da er ein matematisk formel på da du gjorde rett ut i frå magafølelsen…
Da ER fleire veier å nå målet!

BILDET DER ALT STEMMER! -av Andreas Winter
BILDET DER ALT STEMMER! -av Andreas Winter

For tida jobbar eg med fleire prosjekt heima. Oljemaleriet «Leda and the swan» er i fasen for ferdigstilling. I ferdigstillinga er da små detaljar som skal gjerast ferdig og finpussast på, og deretter tørking. Finpussinga tar plutselig mange timar likavel, men da er kjekt å arbeida med. Maleriet er så godt som ferdig, da er liksom den siste finishen og alt må stemma i lag.
På Instagram kontoen min postar eg til tider maleri under arbeid, viss du vil følga med bitta74
Ellers har eg jobba med linosnitt her heima. Eg har ei linoleumsplate som eg skjærer ut med spesialknivar og deretter ruller eg maling over. Linoplata kan eg bruka til å trykka motivet fleire gonger på papir, og eg kan bruka forskjellige fargar og bakgrunnar.

Svanemotiv, linoleumsplate, kniv
Svanemotiv, linoleumsplate, kniv

Da er ein ganske grei grafisk høgtrykksteknikk, som sjøl ei enkel landsens kvinne som eg kan klara. Kjekt å meistra! Eg huskar me fekk jobba med linoplater på skulen då me var yngre, trur jammen da var barneskulen. Men den gong, i gamledagar, fekk me òg ha sløyd og keramikk.
Sikkert farlig, og vanvittig gøy å meistra!

BE FREE
BE FREE